Skip to main content

Biologische certificeringen zijn een verzameling normen en regels die garanderen dat een product of proces voldoet aan bepaalde biologische productiecriteria. Deze normen omvatten vaak beperkingen op het gebruik van pesticiden en synthetische meststoffen, duurzaam bodembeheer en vereisten voor dierenwelzijn voor dierlijke producten.

Bij Nobazul hebben we verschillende biologische certificeringen in de hele Europese Unie en in verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Korea, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Enkele van onze biologische certificeringen:

 

USDA ORGANISCH:

Deze certificering, uitgegeven door het United States Department of Agriculture (USDA, ), is een nationaal en internationaal erkende standaard die certificeert dat een product of productieproces voldoet aan de biologische normen die zijn vastgesteld door het USDA.

De belangrijkste aspecten die door deze certificering worden ondersteund, zijn:

  • Geproduceerd zonder pesticiden en synthetische meststoffen.
  • Er worden geen genetisch gemodificeerde organismen gebruikt.
  • Duurzaam bodembeheer.
  • Dierenwelzijn.
  • Gebruik van biologische ingrediënten.
  • Duidelijke etikettering.

 

GROEN EUROPA:

Het staat ook bekend als EU-biocertificering en is een norm die de vereisten bepaalt voor de productie en etikettering van biologische producten in de lidstaten van de Europese Unie. Deze certificering garandeert dat de

producten voldoen aan hoge normen voor biologische productie en stelt Europese consumenten in staat om gemakkelijk voedsel en producten te identificeren die biologisch geteeld of geproduceerd zijn.

 

BIOLOGISCH MEXICO:

Dit certificeringssysteem controleert en certificeert dat landbouwproducten en voedingsmiddelen voldoen aan de biologische normen die in Mexico en andere landen zijn vastgesteld.

Biologische certificering in Mexico is belangrijk om de productie en marketing van biologische producten in het land en daarbuiten te ondersteunen. Consumenten vertrouwen op deze certificering als garantie dat producten zijn geproduceerd volgens ecologische en duurzame normen.

Voordelen van biologische agavecultuur voor het milieu

Behoud van bodembiodiversiteit: Biologische landbouw stimuleert praktijken zoals vruchtwisseling en het opnemen van natuurlijke meststoffen in de bodem. Deze acties helpen de bodem gezond te houden door de soorten planten en micro-organismen in de bodem te diversifiëren, waardoor voedingsstoffen beter worden vastgehouden en de bodem beter bestand is tegen plagen en ziekten.

Bodemerosie minimaliseren: Bodemerosie kan schadelijk zijn voor de landbouw en de omliggende ecosystemen. Biologische landbouw vermijdt het gebruik van intensieve grondbewerking en bevordert bodembeschermingspraktijken, zoals niet-kerende grondbewerking, die erosie verminderen en de bodemstructuur intact houden.

Invloed op waterkwaliteit: Biologische praktijken verminderen de afspoeling van pesticiden en meststoffen naar nabijgelegen waterlichamen. Dit helpt de waterkwaliteit op peil te houden en voorkomt chemische vervuiling die een negatief effect kan hebben op het waterleven en de menselijke gezondheid.

Koolstofvastlegging: organische methoden, zoals het gebruik van compost en mulchen, verhogen het organisch materiaal in de bodem. Dit kan resulteren in een verhoogde koolstofvastleggingscapaciteit van de bodem, wat de klimaatverandering helpt beperken door de CO2-concentratie in de atmosfeer te verlagen.

Biologische certificeringen zijn niet zomaar etiketten; ze vertegenwoordigen een grote betrokkenheid bij duurzaamheid en de gezondheid van ecosystemen. Deze certificeringen garanderen dat het productieproces van onze Agavesiroop het milieu respecteert en zich houdt aan praktijken die zowel de aarde als toekomstige generaties ten goede komen.

Leer al onze biologische certificeringen kennen: https://nobazul.com/es/nuestro-compromiso/